Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1830 – 9155 мүнѳт
2920 – 10055 мүнѳт
31010 – 105515мүнѳт
41110 – 11555 мүнѳт
51200– 12455 мүнѳт
61250 – 13355 мүнѳт
71340 – 1425 5 мүнѳт

Мектепте  окуу 15-сентябрда башталат жана 9-июнда  бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.18 – 12.11.18;

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 – 11.01.19;

Жазкы — 10 күн: 22.03.19-31.03.19.