Сотрудники

Сыдыкбекова Саадгул Абаскановна Тарых мугалими
Калыкова Айгерим Нурлановна Орус тили жана адабият мугалими
Нарбаева Дилфуза Абдилакимовна Музыка мугалими
Кулова Гулбубу Усеналиевна Орус тили жана адабият мугалими
Кулназарова Анара Сабыралиевна Башталгыч класстын мугалими
Атабаева Айтигул Абдыкадыровна Тарбия бөлүм башчысы
Кадыркулова Назгуль Искендеровна Орус тили жана адабият мугалими
Баатыркулова Айнура Абдылгазиевна Физика мугалими
Бектенова Наргиза Осмоновна Башталгыч класстын мугалими
Ибрагимова Винера Джумакалыевна Социалдык педагог
Салманов Кенжебек Шаршенович География мугалими
Салпиева Гульзат Камилбековна Кыргыз тил жана адабият мугалими
1 / 212